הכניסה לאירוע היא אך ורק מאתר הקורס ב- Moodle מפעילות שנמצא ביחידת ההוראה הראשונה שנקראת "webex".

הוראות כניסה:
 (הסטודנטים ילחצו על לחצן כניסה לשיעור" כדי להיכנס)   
                                                                                                                מופעל על ידי Blogger.