לעיתים אנו רוצים להסתיר את הציון מהסטודנטים מסיבות רבות לדוגמא: הסתרת הציונים עד לסיום בדיקת מטלות כל הסטודנטים.

ניתן לעשות זאת ב- Moodle בכמה צעדים פשוטים.

1. בבלוק "ניהול" לחצו על קישור "ציונים"


2. בדף  ציונים ב"ציוני הסטודנטים בקורס" בחרו "חישוב ציונים (קטגוריות ופריטים)"3. בעמודה "פעולות" לחצו על צלמית העין ליד כל מטלה כדי להסתיר את הציון של אותה מטלה.
     הצלמית תהפוך לעין סגורה

כשהמרצה יחליט שהסטודנטים יראו את הציון נלחץ שוב על צלמית העין.


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
מופעל על ידי Blogger.