המרצה יכול לתת ציון בבלוג.

הציון ניתן על כל הפכעילות בבלוג ולא על כל פוסט בנפרד.

הציון שניתן יכנס לגליון הציונים של הקורס.

1. כדי לתת ציון בהגדרות הבלוג נגדיר ב"ציון"

type: point
maximum points: מספר הנקודות המקסימלי אותו נרצה לתת בבלוג
2. לחצו על לחצן "שמירת השינויים והצגתם"


3. לחצו על לחצן "דוח השתתפות לפי משתמש"

ונקבל דוח עם שמות הסטודנטים, כמה פרסומים כל אחד פרסם וכמה תגובות. בעמודה השמאלית ניתן ציון לכל סטודנט


4. לחצו על לחצן "שמירת שינויים"

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
מופעל על ידי Blogger.