מומלץ למרצים שמעוניינים לארגן אתר קורס בסביבת מוודל לעבור מספר שלבים:


שלב א: ארגון האתר

 1. קבעו את מתכונת הקורס: האם תרצו לחלק לפי שבועות/שיעורים? לפי נושאים?
 2. הכינו רשימה של נושאים ותת-נושאים בקורס, או לחילופין, הגדירו נושא/ים לכל שיעור.
 3. שייכו לכל שיעור חומרים עיוניים רלוונטיים, וכן פעילות.

השלב הראשון ניתן לביצוע בחלקו בטבלה במסמך גוגל או במסמך במעבד תמלילים, אשר ישמש מתווה לאתר הקורס.


שלב ב: בניית אתר הקורס

 1. באזור שמעל יחידות ההוראה שלבו מידע שרלוונטי לקורס בכללותו, לדוגמה: סילבוס, הנחיות כלליות, הסבר על הקורס.
 2. בכל יחידת הוראה במוודל הוסיפו כותרת עם הנושא ותת הנושא; כדאי לכלול את התאריך בו יתבצע השיעור; כדאי גם לציין חופשות וחגים ביחידות ההוראה המתאימות.

שלב ג: חומרים ומטלות
 1. בשלב זה, שבצו את המשאבים והפעילויות המתאימים לכל נושא ותת נושא:
  1. משאבים (תכנים) הם קישורים, קבצים, מצגות, הקלטות וכו'; מומלץ לבנות מבוא לכל נושא, שיכיל סרטון, טקסט, תמונה או כל אמצעי אחר שייתן רקע על נושא היחידה.
  2. תכננו פעילויות שבהם יבוא לידי ביטוי היתרון היחסי של המדיה המקוונת, לדוגמה: שימוש בכלים שיתופיים לניתוח מאמר, דיון אינטרנטי, הגבה על משאב כלשהו, יצירת אלבום תמונות משותף וכדומה.
 2. בניית המטלות: בנו מטלות רלוונטיות לנושא הנלמד וכן לחייהם המקצועיים של הסטודנטים. בתכנון המטלות, התייחסו לחומרים ביחידת ההוראה ושלבו אותם כמשאבים למטלות.
  1. שני סוגי מטלות עיקריות:
   1. מטלות סגורות: התוצר לעיני המרצה בלבד
   2. מטלות פתוחות: התוצר חשוף לכל הלומדים וניתנת להם אפשרות להגיב זה לזה.
  2. בכל המטלות  כתבו תאריך יעד להגשה בכותרת או במקום בולט בהסברים אודות המטלה. ציינו גם שעת הגשה, על מנת למנוע בלבול.

שלב ד: תקשורת

שני סוגים עיקריים של תקשורת:
 1. תקשורת בין המרצה לסטודנטים: בנה אמצעי תקשורת שניתן יהיה להשתמש בהם בין שיעור לשיעור במהלך השבוע, לדוגמא: פורום "יש לי שאלה"  (רצוי ביחידת ההוראה הראשונה) שבו סטודנטים יכולים לשאול שאלות הבהרה. השתמש בלוח מודעות בו המרצה שולח הודעה לסטודנטים הלומדים בקורס - ההודעות מגיעות גם לתיבת הדואר האלקטרוני של הסטודנטים.
 2. תקשורת בין הסטודנטים ובין עצמם: צור סביבות לשיח בין הסטודנטים ובין עצמם, לדוגמה, פורום שיח בין סטודנטים, פורום לתמיכה בביצוע מטלות, בלוג קבוצתי, בלוג אישי, ויקי וכדומה.

ההנחיות הללו הן הנחיות כלליות ובסיסיות. כל אתר קורס הוא יצירה ייחודית ומיוחדת, ממש כמו שהקורס עצמו הוא ייחודי.
לרשותכם צוות תקשוב במכללה, שישמח לסייע לכם בבניית אתר קורס מיטבי בהתאם לאפיון שלכם את צורכיכם הפדגוגיים.

בהצלחה!


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
מופעל על ידי Blogger.