ב- Moodle ניתן לבדוק את עבודות הסטודנטים והציון שינתן יכנס ישירות לגליון הציונים של הקורס.
ניתן להגדיר במטלה שעל כל הגשה המרצה יקבל הודעה במייל או שהמרצה יכנס למטלה ויבדוק אם יש הגשות חדשות.

על מנת לבדוק את המטלה ולתת ציון ו/או משוב פעלו לפי הצעדים הבאים:

1 . לחצו על שם המטלה באתר הקורס


2.מתקבל חלון מידע אודות המשתתפים בקורס, כמה הגישו, כמה עדיין לא קיבלו ציון
לחצו על קישור "הצגת / מתן ציונים להגשות"3. בחלון "הצגת / מתן ציונים להגשות" מתקבל המסך הבא:

ובו רשימת הסטודנטים אותם ניתן למיין בסדר עולה או יורד .

ליד כל סטודנט כתוב מצב ההגשה אם הגיש או לא

קבצי הגשה - יוצג הקובץ שהסטודנט הגיש


הערות להגשה -  הטקסט שהסטודנט הגיש בתיבת ההגשה

כדי לבדוק את המטלה לחצו על צלמית העיפרון

בעמודת "ציון"


4. במסך הבא נראה את עמוד ההגשה של הסטודנט שאותו אנחנו בודקים. בעמוד זה נראה את קבצי ההגשה שלו, ניתן ציון ו/או משוב בקובץ או / וגם בהערה5. נלחץ על לחצן "שמירה והצגת הבא" כדי לבדוק את ההגשה של הסטודנט הבא ברשימה.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
מופעל על ידי Blogger.