1.    לחצו על לחצן "הפעלת עריכה" בצד שמאל של המסך

2.    ביחידת ההוראה הרצויה לחצו על קישור "הוספת פעילות או משאב"

3.    בחרו את המשאב "מטלה"

4.    לחצו על לחצן "הוספה"

5.    בהגדרות המטלה כתבו:

שם: כתבו  את שם המטלה

הנחייה למטלה: כתבו את ההנחיה שלכם אל הסטודנטים ואת דרישות המרצה במטלה זו


 בהגדרות "זמינות" :

אפשר הגשות מ - כאשר פעיל (מסומן "וי" ליד המילה "פעיל"), הסטודנטים לא יוכלו להגיש לפני התאריך הנקוב כאן. כאשר אינו-פעיל, הסטודנטים יוכלו להגיש מייד.

עד לתאריך - כאשר פעיל (מסומן "וי" ליד המילה "פעיל") ונקבע תאריך מסוים, הגשות עדיין יתאפשרו לאחר מועד זה אך הן יסומנו בצבע אדום ויסומנו כהגשות שניתנו באיחור. בכדי למנוע הגשות לאחר תאריך מסויים - יש לסמן את מועד הסיום של הגשת המטלה

מועד הגשה סופי - כאשר פעיל (מסומן "וי" ליד המילה "פעיל") ונקבע תאריך מסוים, המטלה לא תקבל הגשות לאחר מועד זה ללא הארכה.

בהגדרות "סוגי מענה (הגשות)" :


סמנו ב "וי" את סוג ההגשה. ישנם 2 סוגים:

טקסט מקוון  -  נפתח חלון שבו הסטודנטים יכולים לכתוב את התשובה למטלה.

הגשת קובץ  -  הסטודנט כותב את התשובה בקובץ word, power point, PDF וכו'  ומעלה את הקובץ בתיבת ההגשה.


מספר מירבי של קבצים: אם בחרתם באפשרות להגשה בקובץ הגדירו כמה קבצים מקסימום הסטודנט יכול להגיש כמטלה

הגבלת מילים: אם בחרתם באפשרות "טקסט מקוון" ניתן להגביל את המילים אותן הסטודנט יכתוב בתשובה.
לחצו על "פעיל" והגדירו כמה מילים הסטודנט יכתוב בהגשה.

בהגדרות "סוגי משוב" :

בהגדרות "סוגי משוב" הגדירו איך תתנו הערה למטלת הסטודנט.

סוגי משוב:  בחרו את סוג המשוב הרצוי, אם ברצונכם להעיר על גבי הקובץ של הסטודנט בחרו "משובים בקבצים".

בחרו "משובים כהערות (מקוונות) אם ברצונכם להעיר לסטודנט גל גבי תיבת טקסט ולא בתוך קובץ הסטודנט.

כל ההערות והמשובים ישלחו לסטודנט במייל ברגע שתשמרו את המשוב והציון.

6.    גללו את העכבר לתחתית המסך ולחצו על לחצן "שמרו את השינויים וחזרו לקורס"

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
מופעל על ידי Blogger.