1.      בקורס אליו אתם רוצים לייבא את התכנים לחצו בבלוק "ניהול" בצד ימין  על לחצן  "יבוא"
2.      סמנו את הקורס שברצונכם לייבא מהרשימה ולחצו על לחצן "המשך" בתחתית המסך


3.      במסך "הגדרות גיבוי" לחצו על לחצן "הבא"

4.      במסך  "הגדרות בחירה" הסירו את הוי מפעילויות/משאבים אשר אין ברצונכם לייבא ולחצו על לחצן     "הבא" בתחתית המסך.

5.      במסך "אישור ותצוגה" ודאו שכל הפעילויות והמשאבים נמצאים ברשימה ולחצו על לחצן "בצע יבוא"

הייבוא בוצע בהצלחה 

Print 

Friendly Version of this pagePrint Get a 

PDF version of this webpagePDF
מופעל על ידי Blogger.