WebEx היא מערכת ללמידה סינכרונית מתקדמת, המערכת מאפשרת לשמוע את המרצה, לראות בוידאו את המשתתפים במפגש, לשוחח באמצעות צ'ט.

ניתן להקליט מפגשים ב- WebEx לשימוש עתידי.

מופעל על ידי Blogger.